Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΕΕΑΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ WESCHLER

 Κέρκυρα, 11-3-2022

Αρ. Πρωτ.: 13

Προς:

Προϊστάμενο Δ/νσης

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ

κ. Χαράλαμπο Παπαϊώαννου

 

Κοινοποίηση:

-ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

 ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ Β3

-ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-ΚΕΔΑΣΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 


 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Ο ΣΕΕΑΠΙΝ, ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) των νησιών του Ιονίου, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, σας απευθύνει  την παρούσα διαμαρτυρία σχετικά με την επικείμενη εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Ψυχολόγων ΠΕ23 στα νέα ψυχομετρικά εργαλεία των κλιμάκων Weschler.

Με λύπη και αγανάκτηση ενημερωθήκαμε για την από 4-3-2022 (Αρ. πρωτ.: 650) επιστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προς τα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, με θέμα «Επιμόρφωση Ψυχολόγων», όπου γίνεται αναφορά στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ στα ψυχομετρικά εργαλεία WISC-V GR, WAIS-IV GR & WPPSI-III GR.  Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται ότι «οι ψυχολόγοι που θα επιμορφωθούν, στο σύνολο των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, ανέρχονται σε 266, βάσει της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και κατανέμονται ανά ΚΕΔΑΣΥ, βάσει του ανωτέρου σχετικού, σύμφωνα με την κατανομή του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1».

Σύμφωνα, λοιπόν με τον εν λόγω Πίνακα, στο Ιόνιο θα επιμορφωθεί μόνο ένα μέρος των υπηρετούντων συναδέλφων ψυχολόγων που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ αρκετοί δεν θα κληθούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση. Συγκεκριμένα στην ΠΔΕ Ιονίων Νήσων το πρόβλημα υφίσταται στα ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας & Κεφαλληνίας όπου σε σύνολο 8 υπηρετούντων συναδέλφων μόνο οι 4 θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση.

Θεωρούμε τον τρόπο προγραμματισμού και υλοποίησης της επιμόρφωσης άδικο και απαράδεκτο, καθώς θα προκαλέσει αποκλεισμούς και διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων ψυχολόγων στον ίδιο εργασιακό χώρο. Πρόκειται δε για κατάφορη παραβίαση των αρχών της ισότητας και της ισονομίας! Είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε τέτοιες διακρίσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού του!

Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση, εφόσον υλοποιηθεί θα δημιουργήσει  μια σειρά από σοβαρά ζητήματα:

1.    Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των επιμορφούμενων και από ποιους;

2.    Αν γίνει από τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ποια αντικειμενικά κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν και ποιος θα εξασφαλίσει τη δικαιοσύνη τέτοιων αποφάσεων;

3.    Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια επιλογή να μην επηρεάσει τις συναδελφικές σχέσεις και το εργασιακό κλίμα των ΚΕΔΑΣΥ;

4.    Πώς είναι δυνατόν στο ίδιο ΚΕΔΑΣΥ να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι σε Ψυχολόγους Α΄ και Β΄ Κατηγορίας;

5.    Πώς θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ όταν δεν θα είναι όλοι/ες οι Ψυχολόγοι πιστοποιημένοι/ες και επίσημα εκπαιδευμένοι προκειμένου να χρησιμοποιούν τα νέα ψυχομετρικά εργαλεία; Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι η χορήγηση των εν λόγω ψυχομετρικών εργαλείων αποτελεί βασικό μέρος της εργασίας των ψυχολόγων, όσοι δεν πιστοποιηθούν/εκπαιδευθούν, δεν θα είναι σε θέση να δουλέψουν;

6.    Πώς θα διαφυλαχθούν οι ψυχολόγοι που δεν θα έχουν επιμορφωθεί, σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι γονείς ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα τους να ενημερωθούν για την αξιοπιστία της  χορήγησης του εργαλείου;

Γνωρίζετε άλλωστε από τη συνάντηση που είχατε με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 16/02/2021, ότι η ΠΟΣΕΕΠΕΑ «ζήτησε τη δυνατότητα επιμόρφωσης όλων των Ψυχολόγων που εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και άλλων ψυχολόγων που εργάζονται σε σχολικές μονάδες». Θεωρούμε, λοιπόν, ότι γνωρίζετε επακριβώς τη θέση του κλάδου μας και το αίτημά μας για καθολική επιμόρφωση.

Αναφορικά με τα επιχειρήματα ότι η σύμβαση με την εκδοτική εταιρεία περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων, ή ότι μια ιδιωτική εκδοτική εταιρεία ορίζει από μόνη της τον αριθμό των συμμετεχόντων, θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει -και πρέπει πάντοτε να διαθέτει- τα μέσα, τους τρόπους και τα κονδύλια για την επιμόρφωση του συνόλου των Ψυχολόγων, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και για την επιμόρφωση του συνόλου των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ! Επίσης, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οι υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχουν τη δυνατότητα για συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων, μέσω τόσο της σύγχρονης όσο και της ασύγχρονης εκπαίδευσης, γεγονός που διευκολύνει τον προγραμματισμό δράσεων καθολικής επιμόρφωσης.

Για τους παραπάνω λόγους:

·         Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους των συναδέλφων ΠΕ23 από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση και απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής, καθώς και τη συμπερίληψη στην επιμόρφωση του συνόλου των Ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και όλης της χώρας!

·         Επίσης, θεωρούμε αυτονόητο, ότι ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ, όσοι/ες εκπαιδευτούν θα πρέπει να λάβουν την πιστοποίηση εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα εργαλεία από την αρμόδια συνεργαζόμενη εταιρεία. Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση διαχωρισμού των συναδέλφων με συγκεκριμένα κριτήρια, μας βρίσκει κάθετα και ριζικά αντίθετους.

·         Επιπλέον, ο ΣΕΕΑΠΙΝ διεκδικεί την επιμόρφωση στα συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία του συνόλου των ψυχολόγων ΠΕ23, που υπηρετούν στις  δομές του ΥΠΑΙΘ, δηλαδή στις ΣΜΕΑΕ, ΕΔΥ, ΕΠΑΛ, Πρόγραμμα Covid-19 στα γενικά σχολεία της Επικράτειας.

·         Απαιτούμε να λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και στην αρχή κάθε σχολικού έτους επιμόρφωση των ψυχολόγων που θα υπηρετούν τόσο στα ΚΕΔΑΣΥ όσο και στις άλλες δομές της εκπαίδευσης καθότι μεγάλο μέρος αυτών είναι αναπληρωτές και δε συνεπάγεται ότι θα έχουν λάβει μέρος σε τέτοιου είδους επιμορφώσεις.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι αποτελεί πάγια θέση μας η παροχή αξιολογικών εργαλείων για όλους τους κλάδους του ΕΕΠ, όπως έχουν καταγραφεί και κατατεθεί στο  Υπουργείο Παιδείας  από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ, καθώς και η επιμόρφωση σε αυτά του συνόλου των συναδέλφων ανά ειδικότητα.

 Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γενική Γραμματέας

 

 

Γκούθας Ιωάννης                                                                        Ποταμιάνου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου