Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό = Μέλος συλλόγου διδασκόντων ΣΜΕΑΕ

ΦΕΚ B 449 - 03.04.2007
 
 Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
...4. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλλόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.....
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ B 449 - 03.04.2007 Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.04.2007 Σελίδες 8 (9387 - 9394), το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) που απασχολείται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, συμμετέχει στις συνεδριάσεις ως μέλος του Συλλόγου Προσωπικού του σχολείου, λαμβάνει μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνει τις απόψεις του για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.

Επίσης, ως γνωστόν, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Προσωπικού ταυτίζεται με το Σύλλογο Διδασκόντων και ως εκ τούτου το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) που απασχολείται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς πίνακες με βάση τους οποίους θα διεξαχθεί η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών.

Τι δεν καταλαβαίνετε;