Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.   24/09/2015

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι ενστάσεις των υποψηφίων Ε.Β.Π.. Ενημερωθήκαμε ότι η περιφέρεια θα αναρτήσει τους πίνακες των υποψηφίων Ε.Ε.Π. την επόμενη εβδομάδα


Οι αιρετές Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

Παγκράτη Αλεξάνδρα
Δεσύλλα Κασσιανή