Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Διαμαρτυρία του ΣΕΕΑΠΙΝ για τον τόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                          Ημερομηνία: 9/5/2019                        
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.: 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πληροφορίες/Επικοινωνία:                                                                      
τηλ: 6972373064, κα Αγάθου Μαρία (Πρόεδρος)
Προς: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ιονίων Νήσων
2. Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Θέμα: Διαμαρτυρία του ΣΕΕΑΠΙΝ για τον τόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019

Ο Σύλλογος Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τον τόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ, όπως αυτός ορίζεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019.
Σύμφωνα με τις ως άνω προκηρύξεις, ως αναπληρωτές σε νησιωτικές περιοχές, καλούμαστε να μεταβούμε στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων και συνεπώς να λάβουμε τουλάχιστον μια ημέρα άδεια (η οποία δεν προβλέπεται) και επιπλέον να επωμιστούμε το σημαντικό κόστος μετακίνησης και διαμονής.
Αντίθετα, για την προκήρυξη των εκπαιδευτικών υπάρχει η μέριμνα της κατάθεσης των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι καταγόμαστε από άλλες περιοχές της Ελλάδας και δεν έχουμε συγγενείς στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων τους οποίους μπορούμε να εξουσιοδοτήσουμε για την κατάθεση των δικαιολογητικών, διαμαρτυρόμαστε εντόνως και ζητούμε λόγω της νησιωτικότητας της περιοχής μας να διευκολυνθούμε, όπως ακριβώς διευκολύνονται και οι εκπαιδευτικοί στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον ορισμό ενός υπαλλήλου σε κάθε νησί, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.

Η Πρόεδρος                                               Η Γενική Γραμματέας


Αγάθου Μαρία                                              Ειρήνη ΒονιτσάνουΠέμπτη 2 Μαΐου 2019

Έκδοση προκηρύξεων για διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΕΑ/2019 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄). Προθεσμία Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr). ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΑ/2019 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄). Προθεσμία Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr). 

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ κάνοντας κλικ [εδώ].

Πηγή: www.especial.gr