Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Ενστάσεις από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ                                     
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2019

Σήμερα εκδόθηκαν ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Δείτε τον πίνακα στο especial.gr κάνοντας κλικ [εδώ]

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ-Τελική δήλωση προτιμήσεων

Στον παρακάτω σύνδεσμό της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μπορείτε να ενημερωθείτε για τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ και να προχωρήσετε άμεσα σε τελική δήλωση προτιμήσεων:
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΑΠΟ 9/9/2019 έως και 11/9/2019 και ώρα 14:00 μμ.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ή στο email της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ(mail@ionion.pde.sch.gr) ή διά Ζώσης.
ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΑΙ.

Λίστα διαθέσιμων καταλυμάτων στη Λευκάδα - Ο Δήμαρχος Λευκάδας καλωσορίζει τους αναπληρωτέςΟ Σ.Ε.Ε.Α.Π.Ι.Ν. συνεργάστηκε τις τελευταίες ημέρες με το Δήμο Λευκάδας σχετικά με το ζήτημα στέγασης των αναπληρωτών και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης του Δημάρχου Λευκάδας, κ. Χαράλαμπου Καλού, δεκάδες ιδιοκτήτες ανταποκρίθηκαν άμεσα και δήλωσαν διαθέσιμα καταλύματα από το Σεπτέμβρη του 2019 μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2020. Σήμερα δημοσιεύεται η λίστα των καταλυμάτων ενώ ο κ. Καλός καλωσορίζει επισήμως στο νησί της Λευκάδας το προσωπικό που θα στελεχώσει τα σχολεία του δήμου:
Καλωσορίζω στο νησί της Λευκάδας τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν στα σχολεία του δήμου μας αλλά και όσους πρόκειται να προσληφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Ο Δήμος Λευκάδας προκειμένου να σας διευκολύνει στην ανεύρεση στέγης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Σ.Ε.Ε.Α.Π.Ι.Ν.), συγκέντρωσε έναν μεγάλο αριθμό διαθέσιμων καταλυμάτων στην πόλη και στα χωριά του νησιού, μετά την άμεση ανταπόκριση δεκάδων ιδιοκτητών, τους οποίους και ευχαριστούμε ολόθερμα. Η λίστα δημοσιεύεται στο site του Δήμου Λευκάδας (http://www.lefkada.gov.gr/) και του Σ.Ε.Ε.Α.Π.Ι.Ν. (https://eidikotitesionian.blogspot.com/), ενώ θα αποσταλεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, στις σχολικές μονάδες και στα ΜΜΕ.

Εύχομαι να έχετε καλή σχολική χρονιά και καλή διαμονή στον όμορφο τόπο μας.

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

Χαράλαμπος Δ. Καλός
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ
κ. Αργυρός
6974062623
Κάβαλος
κ. Ζαβιτσάνος
6972202887/6946981967
Λευκάδα
κα Παπουτσοπούλου
6978535700
Λευκάδα
κ. Γεωργάκης
6988065695
Λαζαράτα
κ. Κοντοπύργιας
6974430226
Άγιος Πέτρος
κα Λογοθέτη
6936983941
Λευκάδα
κα Καββαδά
6932289755
Λυγιά
κ. Βλάχος
6974302947
Λυγιά
κα Πάσχου
6986545277
Λευκάδα
κα Γαζή
6955055151
Νυδρί
κα Παπαδοπούλου
6944193014
Λευκάδα
κα Λάζαρη
6976502631
Λευκάδα
κα Σολδάτου
6972303132
Λευκάδα
κα Φραγκούλη
6937142151
Λευκάδα
κα Βασιλείου
6947593686
Καλλιγόνι
κα Κατωπόδη
6946321204
Απόλπαινα
κ. Σάντας
6942292793
Καλλιγόνι
κα Φραγκούλη
6937550197
Λευκάδα
κ. Δαμιανής
6977308484
Νικιάνα
κα Σκλαβενίτη
6974904402
Λευκάδα
κ. Κατωπόδης
6932239970
Καρυά
κα Καρύδη
6977287356
Φρύνι
κα Γαζή
6971606431
Λευκάδα
κα Αργυρού
2645095041
Νυδρί
κ. Χόρτης
6974384310
Λευκάδα
κ. Καρφάκης
6934136403/2645071835
Λυγιά
κα Κεφαλά
6978414293
Λυγιά
κα Αρματά
6992273063
Νυδρί
κα Ρεκατσίνα
6976109849
Απόλπαινα
κα Ραυτοπούλου
6934635230
Λυγιά
κ. Καραγιάννης
6977415560
Φρύνι
κα Κούρτη
6973860959/6937219982
Φρύνι
κα Κούρτη
6973860959/6937219982
Λυγιά
κα Βεργίνη
6973968734
Άγιος Νικήτας
κα Βασιλοπούλου
6977350411
Άγιος Ιωάννης-Λευκάδα
κ. Βέβης
6973763175
Νυδρί
κ. Κατωπόδης
6978838205
Λευκάδα
κα Γουρζή
6947282590
Λυγιά
κα Βανδώρου
6977746465
Νικιάνα
κ. Κώτσης
6932990007
Απόλπαινα
κα Κατωπόδη
6936950100
Καλλιγόνι
κ. Μπουρσινός
6974978810
Καλλιγόνι
κ. Σταματέλος
6972904833
Λευκάδα
κα Μελά
6936001562
Λευκάδα
κα Κτενά
6936829465
Λευκάδα
κα Πετούση
6986117303/6974270318
Καρυώτες
κα Γεωργάκη
6972084625
Απόλπαινα
κ. Καρανάσος
6976516376
Απόλπαινα
κ. Σώζος
6973840630
Κάβαλος
κ. Καγκελάρης
6944831620/6944512668
Λευκάδα
κ. Καγκελάρης
6977303453
Λευκάδα
κα Γράψα
6977951441
Λευκάδα
κ. Γεωργάκης
2645071573/6945804553
Λυγιά
κα Οικονόμου
6981896208
Επίσκοπος
κα Κασαπίδη
6947257657
Λευκάδα
κα. Σίμου
6985747262
Βόνιτσα

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Αίτημα ΣΕΕΑΠΙΝ προς την Ομοσπονδία για άσκηση πίεσης προς το Υπουργείο


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                                ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πληροφορίες/Επικοινωνία:                                                                      
τηλ: 6972373064, κα Αγάθου Μαρία (Πρόεδρος)
Ημερομηνία: 26/8/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 3

Προς:
 Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α


Θέμα: Αίτημα προς την Ομοσπονδία για άσκηση πίεσης προς το Υπουργείο


Κατόπιν των δυσμενών εξελίξεων στον χώρο μας, με τις θέσεις των Ψυχολόγων σε γενικά σχολεία να ανέρχονται σε 140 έναντι των 258 που δόθηκαν την περσινή χρονιά, ζητάμε από την ομοσπονδία να διεκδικήσει σθεναρά το δικαίωμα των συναδέλφων μας στην εργασία αλλά και το δικαίωμα των παιδιών στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και υποστήριξης στα σχολεία τους.

Σας ενημερώνουμε ότι ο  Σύλλογος μας ήδη βρίσκεται σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ και την ΕΛΜΕ Κέρκυρας ώστε να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία στην ΠΔΕ Ιονίων νήσων, εφόσον στην Περιφέρειά μας θα λειτουργήσει μόνο μια ομάδα σχολείων στη Ζάκυνθο ενώ πέρυσι είχαν λειτουργήσει πέντε (2 Κέρκυρα, 1 Κεφαλονιά, 1 Λευκάδα, 1 Ζάκυνθο).

Ζητούμε απο την Ομοσπονδία τον συντονισμό κοινών δράσεων σε πανελλήνιο επίπεδο, ώστε όλοι οι Περιφερειακοί Σύλλογοι να ασκήσουν πίεση για να αυξηθούν οι προσλήψεις ειδικών στα Σχολεία. Σε μια εποχή που όλα τα σχολεία θα έπρεπε να στηρίζονται από διεπιστημονική ομάδα υποστήριξης, οτιδήποτε δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση είναι τραγικό πισωγύρισμα.

Η Πρόεδρος                                               Η Γενική Γραμματέας


Αγάθου Μαρία                                              Ειρήνη Βονιτσάνου