Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση συνάντησης με Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρα – Τ.Κ. 49100

http://eidikotitesionian.blogspot.com - Εmail:seeapin@gmail.com


                                                                                               ΚΕΡΚΥΡΑ, 02/07/2024

                                                                                 Αρ. Πρωτ. : 12

Σήμερα, 02/07/2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της προέδρου του Συλλόγου ΣΕΕΑΠΙΝ, Τσάμη Γεωργίας, των αιρετών Δεσσύλα Κασσιανής, Αγάθου Μαρίας και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Κο Αγγελόπουλο Πέτρο.

Το πρώτο θέμα συζήτησης επικεντρώθηκε στην ανασύσταση των ΕΔΥ των Ιόνιων Νησιών, ειδικά για την Κέρκυρα που οι τρεις υφιστάμενες ΕΔΥ, αδυνατούν να καλύψουν τις μαθητικές ανάγκες του νησιού.

Υπήρξε ομοφωνία ως προς την δημιουργία αιτήματος  προς το κάθε Πανεπιστήμιο των Ιονίων Νήσων για την σίτιση των μόνιμων και αναπληρωτών συναδέλφων.

 Συζητήσαμε για τα προβλήματα που επικρατούν στις δομές τις Ειδικής Αγωγής και ιδιαίτερα του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Από την νέα σχολική χρονιά ίσως να έχει λυθεί το κτιριακό πρόβλημα του ΚΕΔΑΣΥ.

Επιπλέον από την νέα σχολική χρονιά στην Νότια Κέρκυρα θα λειτουργήσει το 3 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.

Τέλος, μας διαβεβαίωσε πως θα υποστηρίξει την κάλυψη όλων των κενών που θα ζητηθούν από τις Διευθύνσεις και τα ΚΕΔΑΣΥ για την νέα σχολική χρονιά.

 

 

Η  Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας

 

Τσάμη Γεωργία                                                         Χαλιδιά Σοφία

 

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Κήρυξη Στάσεων Εργασίας για την Αξιολόγηση

 Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα  03.06.2024 μέχρι και την

 Τετάρτη 10.07.2024 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».


https://poseepea.blogspot.com/2024/06/3.html?m=1

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Απεργία - Αποχή ΠΟΣΕΕΠΕΑ - Νέα δήλωση για σχολεία

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Α.Π.: 42

Αθήνα, 21.05.2024

Προς:

Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέμα: Κήρυξη νέας Απεργίας- Αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής

Μετά από απόφαση της Ολομέλειας των Πρόεδρων που πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 

19 Μαΐου 2024 το Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε σήμερα 21/05/2024 νέο εξώδικο 

απεργίας αποχής από την ατομική αξιολόγηση του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Για να συμμετέχουμε στην νέα απεργία αποχή υπογράφουμε την σχετική δήλωση 

(ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου) και την καταθέτουμε στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ και οι προκηρυγμένες στάσεις εργασίας από τη 

ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ μέλη των συλλόγων διδασκόντων και 

όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της 

αξιολόγησης («αξιολογητές» και «αξιολογούμενους») να δηλώσουμε τη συμμετοχή 

μας στην απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. 

 Υπογράφουμε το έντυπο – δήλωση για την συμμετοχή μας στην απεργία-

αποχή από την ατομική αξιολόγηση και το πρωτοκολλούμε στο/στα σχολείο/σχολεία ή 

ΚΕΔΑΣΥ που εργαζόμαστε. Η απεργία- αποχή είναι νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη 

ενέργεια αρκεί να πρωτοκολλείται στο σχολείο. Η αποχή των εκπαιδευτικών-μελών ΕΕΠ-

ΕΒΠ από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως 

αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη, 

συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή 

απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

 Δεν κανονίζουμε κανένα ραντεβού με τον/την αξιολογητή/ αξιολογήτρια, ούτε 

και ανεβάζουμε στοιχεία μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 Προχωράμε σε 3ωρη στάση εργασίας, -αν χρειαστεί-, για τη μη συμμετοχή σε 

ραντεβού αξιολόγησης. Συμμετέχουμε όλοι στις στάσεις εργασίας προκειμένου να 

είναι καλυμμένοι όλοι/όλες οι συνάδελφοι από κάθε διαδικασία της ατομικής 

αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού ωραρίου.

 Υλοποιούμε την απόφαση για στάση εργασίας όταν ο αξιολογητής ορίσει τις 

παρακολουθήσεις.

 Επικοινωνούμε με τους τοπικούς ΣΕΕΠΕΑ για τη συμμετοχή μας στην απεργία-

αποχή για να είναι ενήμεροι και για υποστήριξη των συναδέλφων.

 Η απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους 

συναδέλφους από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική 

αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της 

Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της Αξιολόγησης!


ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει 

προκηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ από τις 21.5.2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται 

με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και 

ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων 

σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία 

διενέργειάς της» (Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των διατάξεων των 

εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με 

όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις 

με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης 

αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.)

 ΕΕΠ - ΕΒΠ

Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση Απεργίας - Αποχής ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Μάιος 2024)

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.:39

Ημερομηνία: Αθήνα, 12/05/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

 Θέμα: Απεργία- Αποχή από την Ατομική αξιολόγηση – Νέα Δήλωση 

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είχε στείλει αίτημα στην ΑΔΕΔΥ για να καλύψει την συνέχιση του αγώνα 

κατά της ατομικής αξιολόγησης για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ μετά από την απόφαση του δικαστηρίου 

να βγάλει παράνομη η απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ .

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε τη στήριξη των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών 

ομοσπονδιών που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα με την απεργία – αποχή από την 

αξιολόγηση. Την επαναπροκήρυξη της απεργίας – αποχής στο Δημόσιο και στην εκπαίδευση, σε 

συνεργασία με τις ομοσπονδίες έχει προκηρύξει από τις 10.5.2024, από κάθε ενέργεια που 

συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και 

ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» (Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των 

διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται 

με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με 

Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης 

αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.)

Όλοι οι συνάδελφοι ΕΕΠ και ΕΒΠ θα πρέπει να υπογράψουν και να πρωτοκολλήσουν την 

Νέα Δήλωση Απεργία –αποχή από την ατομική Αξιολόγηση.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε !


Η ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει 

η ΑΔΕΔΥ από τις 10.5.2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των 

διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 

9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση 

ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 

των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» 

(Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, 

και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με 

την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού 

φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.)

Προκήρυξη νέας απεργίας - Αποχής από την ΑΔΕΔΥ για

 Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η ΑΔΕΔΥ επαναπροκηρυξε την απεργία - αποχή έπειτα από πρωτοβουλία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και της ΟΛΜΕ. Αναμένουμε και την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Ακολουθεί το κείμενο που πρέπει να καταθέτουν οι συνάδελφοι.


ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τις 10.5.2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της»  (Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.)


ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔευτέρα 22 Απριλίου 2024

Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία που βιώνουν οι αναπληρώτριες μητέρες

 

Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία που βιώνουν οι αναπληρώτριες μητέρες

                           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος  )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mailposeepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

                                                                                               Α.Π.:32

Αθήνα, 22.04.2024

Προς: Υπουργό Παιδείας ,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης

- Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδας κ. Σοφία Ζαχαράκη

- Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας της Ελλάδας κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα

- Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Κοιν: Τοπικοί Σύλλογοι -ΣΕΕΠΕΑ

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

         Θέμα: Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία που βιώνουν οι αναπληρώτριες μητέρες       

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., όπου εκπροσωπεί συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετούν είτε ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές στα ΣΜΕΑΕ , στη Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Είδαμε πριν λίγες μέρες την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το επίδομα μητρότητας για τις μη μισθωτές μητέρες κάτι που μας βρίσκει καθόλα σύμφωνους.

Γενικά χαιρετίζουμε το γεγονός ότι δίδεται αυτό το επίδομα στις μητέρες, ωστόσο με μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι αναπληρώτριες μητέρες ούτε καν έστω για το διάστημα που εκείνες μένουν άνεργες μετά τη λήξη της σύμβασης τους. Ελπίζουμε να βρεθεί λύση με κάποιον τρόπο έτσι ώστε να στηριχτούν και εκείνες και να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο.

Ακόμα θα θέλαμε να επαναφέρουμε για ακόμα μία φορά την αδικία που υπάρχει σε βάρος στις αναπληρώτριές μητέρες καθώς δεν δικαιούνται την άδεια ανατροφής που είναι 9 μήνες.

Οι μητέρες αναπληρώτριες εργαζόμενες δεν είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζόμενες.

Σε ένα κοινωνικό κράτος που υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας θα έπρεπε να είναι δίπλα στις μητέρες αναπληρώτριες και να δίνονταν κίνητρα και όχι να μην δικαιούνται τίποτα !

Ζητάμε άμεσα :

·         Να εξισωθούν οι άδειες των μόνιμων με τους αναπληρωτές

·         Να δίνονται άμεσα άδειες με εξασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα στις αναπληρώτριες με επαπειλούμενη κύηση  

·         Να δικαιούνται την 9 μήνη άδεια ανατροφής και οι αναπληρώτριες

·         Να δοθεί το επιδόματος μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες και στις αναπληρώτριες για όσο διάστημα δεν εργάζονται.


Περιμένουμε άμεσα να αποκατασταθεί η αδικία που βιώνουν οι αναπληρώτριες μητέρες. 


                                     Εκ του Δ.Σ.

                   Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας 

           Χρήστος Βουλιώτης      Σεραφείμ (Μάκης)Λάππας

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.:28

Ημερομηνία: Αθήνα, 11/04/2024

ΠΡΟΣ:

Τοπικούς Συλλόγους 

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Θέμα : Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία στις 17 Απριλίου 2024 -

Κήρυξη 24ωρης Απεργίας

 

 17 ΑΠΡΙΛΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ!!!

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

Κήρυξη 24ωρης Απεργίας στις 17 Απριλίου 2024 από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Απεργούμε για όλα αυτά που δικαιούμαστε! 

 Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών.

 Άμεση εξίσωση των αδειών και των εργασιακών δικαιωμάτων. 

 Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 Εξασφάλιση σύγχρονών και ασφαλών σχολείων.

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και των μισθών μας.

ΥΠΑΙΘΑ.

Δίνουμε συνέχεια στον αγώνα απέναντι στο αυτόνομο, κατηγοριοποιημένο σχολείο της αγοράς, των 

χορηγών και της υποχρηματοδότησης, στον αγώνα που δίνουμε ως εργαζόμενοι στο σχολείο για να 

μπαίνουμε με το κεφάλι ψηλά, για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, για πτυχία με αξία και δουλειά με 

αξιοπρέπεια.

Η απεργία στις 28 Φλεβάρη ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συνένωσε 

τον αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών, των φοιτητών, των αυτοαπασχολούμενων σε ένα 

μεγάλο πανελλαδικό μέτωπο ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων 

και της Ε.Ε.

Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή την κλιμάκωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς 

και σε κάθε κλάδο. Δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και εκατοντάδες σωματεία ήδη 

έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχή στην απεργία! 

Βγαίνουμε μπροστά για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των αντεργατικών νόμων 

που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις! Για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας 

στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους!

Η αγανάκτηση που νιώθουμε να γίνει δύναμη αγώνα και διεκδίκησης για μόρφωση, δουλειά και ζωή 

με δικαιώματα! Ενώνουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους που δίνουν μάχη για 

υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση 

εργασιακών δικαιωμάτων, με τα σωματεία που παλεύουν ενάντια στους πλειστηριασμούς των 

λαϊκών κατοικιών από τις τράπεζες και τα κοράκια των funds. Είμαστε οι πολλοί, είμαστε η 

πλειοψηφία και έχουμε το δίκιο με το μέρος μας.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ! 

Δεν περνούν πια τα κυβερνητικά παραμύθια για τις δήθεν “αντοχές της οικονομίας”. 70 

Νοσοκομεία και 200 σχολεία χτίζονται με τα 8,3 δις που θα δαπανηθούν για τα F-35. Οι 

επιχειρηματικοί όμιλοι σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας πίσω από το άλλο και ουσιαστικά 

απολαμβάνουν, σε αντίθεση με εμάς, φοροασυλία! Ως εδώ! 

ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

17 ΑΠΡΙΛΗ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!

Σάββατο 13 Απριλίου 2024

Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία στις 17 Απριλίου 2024

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.:28

Ημερομηνία: Αθήνα, 11/04/2024

ΠΡΟΣ:

Τοπικούς Συλλόγους

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ 


 

 17 ΑΠΡΙΛΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ!!!

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

Απεργούμε για όλα αυτά που δικαιούμαστε! 

 Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών.

 Άμεση εξίσωση των αδειών και των εργασιακών δικαιωμάτων. 

 Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 Εξασφάλιση σύγχρονών και ασφαλών σχολείων.

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και των μισθών μας.

Απαντάμε στην αντιεκπαιδευτική Αξιολόγηση, την τρομοκρατία, τους εκβιασμούς του 

ΥΠΑΙΘΑ.

Δίνουμε συνέχεια στον αγώνα απέναντι στο αυτόνομο, κατηγοριοποιημένο σχολείο της αγοράς, των 

χορηγών και της υποχρηματοδότησης, στον αγώνα που δίνουμε ως εργαζόμενοι στο σχολείο για να 

μπαίνουμε με το κεφάλι ψηλά, για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, για πτυχία με αξία και δουλειά με 

αξιοπρέπεια.

Η απεργία στις 28 Φλεβάρη ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συνένωσε 

τον αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών, των φοιτητών, των αυτοαπασχολούμενων σε ένα 

μεγάλο πανελλαδικό μέτωπο ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων 

και της Ε.Ε.

Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή την κλιμάκωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς 

και σε κάθε κλάδο. Δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και εκατοντάδες σωματεία ήδη 

έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχή στην απεργία! 

Βγαίνουμε μπροστά για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των αντεργατικών νόμων 

που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις! Για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας 

στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους!

Η αγανάκτηση που νιώθουμε να γίνει δύναμη αγώνα και διεκδίκησης για μόρφωση, δουλειά και ζωή 

με δικαιώματα! Ενώνουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους που δίνουν μάχη για 

υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση 

εργασιακών δικαιωμάτων, με τα σωματεία που παλεύουν ενάντια στους πλειστηριασμούς των 

λαϊκών κατοικιών από τις τράπεζες και τα κοράκια των funds. Είμαστε οι πολλοί, είμαστε η 

πλειοψηφία και έχουμε το δίκιο με το μέρος μας.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ! 

Δεν περνούν πια τα κυβερνητικά παραμύθια για τις δήθεν “αντοχές της οικονομίας”. 70 

Νοσοκομεία και 200 σχολεία χτίζονται με τα 8,3 δις που θα δαπανηθούν για τα F-35. Οι 

επιχειρηματικοί όμιλοι σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας πίσω από το άλλο και ουσιαστικά 

απολαμβάνουν, σε αντίθεση με εμάς, φοροασυλία! Ως εδώ! 

ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

17 ΑΠΡΙΛΗ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Ενημέρωση για την διαδικασία των εκλογών στα νησιά του Ιονίου

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα κατά τόπους νησιά στις εξής ημερομηνίες:

Ζάκυνθος: 15/04 στον χώρο του ΚΕΔΑΣΥ Ζακύνθου  1.00μ.μ. – 3.00 μ.μ

                  16/04 στα Ειδικά Σχολεία Μπόχαλης, στον χώρο του ΕΕΕΕΚ 1.00μ.μ -3.00μ.μ

Κεφαλλονιά: 15/04 & 16/04 στον χώρο του ΚΕΔΑΣΥ Κεφαλληνίας  12.00μ.μ – 3.00μ.μ

Λευκάδα: 15/04 & 16/04 στον χώρο του ΚΕΔΑΣΥ Λευκάδας 12.30 μ.μ – 2.30 μ.μ

Κέρκυρα: 19/04 στον χώρο του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας 2.00 μ.μ – 5.00 μ.μ

Οι συνάδελφοι στην Κέρκυρα μπορούν να ψηφίσουν στον χώρο του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας και ανήμερα της ψηφοφορίας στις 20/04 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Φόρμα Υποψηφιοτήτων

 


Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

 Το ΔΣ του Συλλόγου Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΕΕΑΠΙΝ),  στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 25 Μαρτίου 2024 , αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1.       Την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 06/04 στις 11:00 π.μ, τόσο δια ζώσης  στο χώρο του ΚΕΔΑΣΥ Κεφαλληνίας και στο Ειδικό Γυμνάσιο Κέρκυρας. όσο και  εξ αποστάσεως μέσω ΖΟΟΜ, https://us02web.zoom.us/j/81991143365?pwd=TC8yL2doVmNEY0VwQm9kV1dsNTZ2QT09 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός Δράσης Δ.Σ.
  • Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.
  • Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Έγκριση Πεπραγμένων
  • Προγραμματισμός Δράσεων
  • Εξελίξεις στην Εκπαίδευση

Επισημαίνουμε ότι τη Γενική Συνέλευση δύνανται να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για υποψηφιότητες είναι στις 9 Απριλίου 2024 στο seeapin@gmail.com

2.       Την πραγματοποίηση Εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την ακόλουθη μέρα και ώρες:

  • το Σάββατο 20/04, ώρες  10.00 – 17:00

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, μέσω επιστολικής ψήφου για τα νησιά της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας και η οποία θα λάβει χώρα στις 15 & 16 Απριλίου, δια ζώσης στην Κέρκυρα στις 20 Απριλίου στο κτίριο του ΚΕΔΑΣΥ ΚέρκυραςΒελισαρίου 30 και διαδικτυακά μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ. Προσοχή, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά και να έχουν δηλώσει την επιθυμία τους στην παρούσα φόρμα μέχρι 09/04:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf104JhfcizxHWa5OuP9Sf29OMBydQ59vRoP_cERowVkju3YQ/viewform

Παρακαλούμε τα μέλη που δεν έχουν ακόμα τακτοποιήσει τη συνδρομή τους να το πράξουν άμεσα, ερχόμενα σε επαφή με την Ταμία του ΣΕΕΑΠΙΝ κα. Τσάμη Γεωργία (τηλ. 6986236200). Επισημαίνεται πως θα πραγματοποιούνται πληρωμές και τις ημέρες των εκλογών, ωστόσο θα ήταν  βοηθητικό να έχετε τακτοποιηθεί νωρίτερα.

Το ΔΣ του ΣΕΕΑΠΙΝ προτρέπει τα μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν ενεργά τόσο στη Γενική Συνέλευση, όσο και στην εκλογική διαδικασία!

Καλούμε τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να θέσουν μαζικά υποψηφιότητα τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, όσο και ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία μας την ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Με εκτίμηση,

Το απερχόμενο Δ.Σ. του ΣΕΕΑΠΙΝ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γκούθας Ιωάννης                                                                    Σκλαβούνος Κωνσταντίνος

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Συνέχιση Απεργίας - Αποχής

Στα πλαίσια της χθεσινής Ολομέλειας των Προέδρων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ (αναμένεται και η σχετική ανακοίνωση) αποφασίστηκε η συνέχιση της Απεργίας - Αποχής, όπως ίσχυε όλο το προηγούμενο διάστημα! Ο ΣΕΕΑΠΙΝ συντάσσεται με τη συγκεκριμένη απόφαση και θα ακολουθήσει το πλαίσιο δράσης όπως προταθεί από την Ομοσπονδία

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Ανακοίνωση ΣΕΕΑΠΙΝ σε σχέση με την Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση

 

Στις 25 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. του Συλλόγου μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας για μη συνέχιση της Απεργίας –Αποχής από την ατομική αξιολόγηση.

Κατά τη συνεδρίαση η πλειοψηφία του Δ.Σ συντάχθηκε με την απόφαση της Ομοσπονδίας. Το συγκεκριμένο γεγονός λαμβάνει υπόψη τόσο τις εκδικάσεις της ΑΔΕΔΥ, της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, όσο και το έγγραφο του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ και στη βάση του οποίου μπορεί να προκύψουν πιθανές κυρώσεις σε βάρος των συναδέλφων μας ΕΕΠ –ΕΒΠ που δε συμμετέχουν σε αυτήν. Καλεί ωστόσο την ΠΟΣΕΕΠΕΑ να υιοθετήσει οποιαδήποτε μορφή αγώνα  που θα πληροί όλα τα εχέγγυα για τους συναδέλφους μας, έτσι ώστε να σταματήσει η εφαρμογή των Νόμων της Αξιολόγησης 4692/20 και 4823/21 και να οδηγηθεί η ηγεσία του Υπουργείου στην βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου με τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Στην παραπάνω απόφαση αρνητική άποψη εξέφρασε η παράταξη της Α.Σ.Ε, η οποία κρίνει ότι η απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ομοσπονδίας (η ΑΣΕ ψήφισε υπέρ της συνέχισης) να αποσυρθεί από την απεργία αποχή από την αξιολόγηση και η οποία χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη από το μέλος της ΑΣΕ, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν υπήρξε δικαστική απόφαση, αφήνοντας εκτεθειμένους εκατοντάδες συναδέλφους που δύο χρόνια τώρα δίνουν τη μάχη απέναντι σε συμβούλους κι αξιολογητές. Συνεχίζοντας, ειπώθηκε ότι θα μπορούσε η ομοσπονδία τουλάχιστον να περιμένει τις αντιδράσεις και τις διεργασίες συνολικά σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ μετά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αποτελώντας η ίδια στήριγμα και να μη βιαστεί να κάνει πίσω.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γκούθας Ιωάννης                                                                     Σκλαβούνος Κωνσταντίνος

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Πανελλαδική Απεργία 28 Φεβρουαρίου

 ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στην 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 28ης του Φλεβάρη!

 

Συναδέλφισσα- Συνάδελφε,

Ένα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας, οφείλουμε ξανά να κλείσουμε τα σχολεία της Αττικής, να βρεθούμε στο δρόμο μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους αγρότες. Υπάρχουν δεκάδες λόγοι να απεργήσουμε στις 28/2:

-          Οι μισθοί μας είναι παγωμένοι εδώ και χρόνια, ακόμη κι αν νομίζουν ότι με ψίχουλα «αυξήσεων», θα σταματήσουμε να αντιδρούμε.

-          Η ακρίβεια τσακίζει και οι μισθοί μας φτάνουν για τα μέσα του μήνα.

-          Οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι κάθε χρόνο και περισσότεροι (περίπου 9.000 φέτος) και συνολικά οι αναπληρωτές της χώρας φτάνουν τους 51.000. Οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να περιπλανιούνται με μια βαλίτσα στο χέρι κάθε χρόνο σε διαφορετικό τόπο, μάλιστα χωρίς καν το δικαίωμα αναρρωτικής άδειας.

-          Η περίφημη «Αξιολόγηση» που μόνο να βελτιώσει τα σχολεία και τους εργαζόμενους σε αυτά δεν έχει σκοπό. Αλλά, αντιθέτως να  κατηγοριοποιήσει σχολεία, μαθητές και εργαζόμενους.

-          Το ν/σ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι το κερασάκι στην τούρτα για να μετατρέψουν την Εκπαίδευση σε εμπόρευμα και να υποβαθμίσουν το βασικό μας πτυχίο.

Η ζωή μας έχει αξία , δεν είναι αναλώσιμη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στη λογική «πάμε κι όπου βγει». Απεργούμε για να είναι η παιδεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν.

Για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα στο επιστημονικό μας αντικείμενο. Για να γίνουν χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί ώστε να καλυφθούν όλες εκπαιδευτικές – μορφωτικές ανάγκες, για να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Για να μορφώνονται ολόπλευρα τα παιδιά μας σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, για να μην ξαναζήσουμε γεγονότα όπως των Σερρών με το νεκρό μαθητή.

Διεκδικούμε:

-  Σύσταση νέων οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών.

-  Σταθερά κριτήρια προσλήψεων προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ, με βάση το βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία.20% αυξήσεις στους μισθούς μας με δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα, επιστροφή των κλεμμένων ΜΚ 2016-2017.

-  Εξίσωση όλων των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων(άδειες, εργασιακά, συνδικαλιστικά)

-  Άμεση έκδοση διαπιστωτικών πράξεων των νεοδιόριστων με το πέρας της 2ετίας.

-  Μέτρα στήριξης των ΕΕΠ-ΕΒΠ που εργάζονται μακριά από τον τόπο τους με έκπτωση στις μετακινήσεις και επίδομα στέγασης.

-  Γενναία χρηματοδότηση στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη αναγκών και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα σχολεία και ΚΕΔΑΣΥ.

Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια! Αποκλειστικά Δημόσια-Δωρεάν Παιδεία και Υγεία!

Όχι στην αντιεκπαιδευτική Αξιολόγηση, την τρομοκρατία, τους εκβιασμούς του ΥΠΑΙΘΑ.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 28/2 και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Κέρκυρα: 10.30 π.μ. στα Γενικά Λύκεια

Κεφαλονιά: 11.00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου

Ζάκυνθος:  9.30 π.μ. στην Πλατεία Αγίου Μάρκου

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γκούθας Ιωάννης                                                                    Σκλαβούνος Κωνσταντίνος

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ: « Διευκολυντική στάση εργασίας για τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ στη Λευκάδα »

 

Ο ΣΕΕΑΠΙΝ, ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας, εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στη χθεσινή συνεδρίαση (20/2/2024) του Δ.Σ. του ΣΕΕΑΠΙΝ, αποφασίστηκε την Παρασκευή 23/2/2024 να κηρυχθεί 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τους συναδέλφους μας στη Λευκάδα και συγκεκριμένα για τις τρεις (3) πρώτες ώρες του πρωινού κύκλου (8-11), προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη του συλλόγου μας να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον χαρακτηρισμό - ίδρυση του 3ου Δ.Σ. Λευκάδας ως Πειραματικού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του ΣΕΕΑΠΙΝ

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας                                        


Γκούθας Ιωάννης                                                                Σκλαβούνος Κωνσταντίνος