Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΑΠΙΝ

   Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν σε σώμα οι εκλεγμένοι για το Διοικητικό Συμβούλιο σε πλήρη απαρτία για την κατανομή αξιωμάτων. Αφού συζητήθηκε και ελήφθη σοβαρά υπόψη το ζήτημα της νησιωτικότητας που δυσχεραίνει την επικοινωνία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και η ενδεχόμενη κινητικότητα των αναπληρωτών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής: 

Πρόεδρος: Αγάθου Μαρία, ΠΕ23, Κέρκυρα 

Αντιπρόεδρος: Γκούθας Ιωάννης, ΠΕ23, Κεφαλλονιά 

Γενικός Γραμματέας: Βονιτσάνου Ειρήνη, ΠΕ30, Λευκάδα 

Ταμίας: Παγκράτη Αλεξάνδρα, ΠΕ21, Κέρκυρα 

Μέλος: Καββαδά Αννέτα, ΠΕ23, Λευκάδα 

   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕΑΠΙΝ παραμένουν στη διάθεση των μελών για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε το σωματείο. Για την αμεσότερη επαφή μεταξύ μελών και Δ.Σ. σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: Αγάθου Μαρία: 6972373064 / Γκούθας Γιάννης: 6948375925 / Παγκράτη Αλεξάνδρα: 6974316744 

   Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email: seeapin@gmail.com ενώ μπορείτε να ενημερώνεστε για σημαντικά τρέχοντα θέματα και ανακοινώσεις στο site του συλλόγου μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eidikotitesionian.blogspot.com/

   Ευελπιστούμε στη διετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου να καταστεί περισσότερο σαφές ότι είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίηση όλων των συναδέλφων από όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η νησιωτικότητα αλλά και η ανασφάλεια που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του αναπληρωτή δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη. Μονάχα αν είμαστε ενωμένοι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα και να επιλύσουμε αρκετά προβλήματα και ζητήματα που μας απασχολούν. Περιμένουμε τις προτάσεις σας για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου μας στο email μας, καθώς και προτάσεις για ζητήματα που σας απασχολούν και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 

Στη διάθεση σας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΑΠΙΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου