Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος  υπ' αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/80025/E3/19-5-2015 του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα, Τετάρτη 20-05-2015, θα εκδοθεί από το Διευθυντή Εκπαίδευσης και θα αναρτηθεί προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών με την οποία θα προσκαλέσει τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση μέσα στις προβλεπόμενες από την εγκύκλιο ημερομηνίες. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Η Εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου