Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση Απεργίας - Αποχής ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Μάιος 2024)

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.:39

Ημερομηνία: Αθήνα, 12/05/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

 Θέμα: Απεργία- Αποχή από την Ατομική αξιολόγηση – Νέα Δήλωση 

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είχε στείλει αίτημα στην ΑΔΕΔΥ για να καλύψει την συνέχιση του αγώνα 

κατά της ατομικής αξιολόγησης για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ μετά από την απόφαση του δικαστηρίου 

να βγάλει παράνομη η απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ .

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε τη στήριξη των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών 

ομοσπονδιών που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα με την απεργία – αποχή από την 

αξιολόγηση. Την επαναπροκήρυξη της απεργίας – αποχής στο Δημόσιο και στην εκπαίδευση, σε 

συνεργασία με τις ομοσπονδίες έχει προκηρύξει από τις 10.5.2024, από κάθε ενέργεια που 

συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και 

ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» (Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των 

διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται 

με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με 

Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης 

αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.)

Όλοι οι συνάδελφοι ΕΕΠ και ΕΒΠ θα πρέπει να υπογράψουν και να πρωτοκολλήσουν την 

Νέα Δήλωση Απεργία –αποχή από την ατομική Αξιολόγηση.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε !


Η ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει 

η ΑΔΕΔΥ από τις 10.5.2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των 

διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 

9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση 

ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 

των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» 

(Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, 

και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με 

την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού 

φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου