Η πρόκληση του μήνα

 • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
 • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Προτάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΕΑΠΙΝ σχετικά με τα κριτήρια διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                                                                   
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πληροφορίες/Επικοινωνία:                                                                      
τηλ: 6972373064, κα Αγάθου Μαρία (Πρόεδρος)
Ημερομηνία: 10/12/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 9

Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Θέμα: Προτάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΕΑΠΙΝ σχετικά με τα κριτήρια διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΕΕΑΠΙΝ). Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που συμμετείχαν από την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις πλειοψηφικά σχετικά με τα κριτήρια διορισμού των επικείμενων διορισμών στην Ειδική Αγωγή.

Αναλυτικότερα, η Γ.Σ. του ΣΕΕΑΠΙΝ αποφάσισε να προτείνει:

 •      Τη μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και όχι την πρόταξή τους. Προτείνουμε την αυξημένη αλλά και ενιαία μοριοδότηση όλων των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και τη μειωμένη μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων μη συναφών με τα παραπάνω αντικείμενα σπουδών.
 •    Τη μοριοδότηση των δεύτερων πτυχίων σπουδών. Προτείνουμε αυξημένη μοριοδότηση τίτλων συναφών με τίτλους του ΕΕΠ και μικρότερη μοριοδότηση για τίτλους μη συναφείς.
 •     Τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, παράλληλη στήριξη.
 •       Τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σε πλαίσια Ειδική Αγωγής, με χαμηλότερο συντελεστή και περιορισμό της μέγιστης δυνατής μοριοδότησης.
 •         Τη μοριοδότηση της παιδαγωγικής επάρκειας, με χαμηλό συντελεστή.
 •      Τη μοριοδότηση ξένων γλωσσών, συγγραφικού έργου και σεμιναρίων κατάρτισης 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή.
 •         Τη μοριοδότηση ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ή αντίστοιχου πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ με την αυστηρή προϋπόθεση ότι το Υπουργείο θα παρέχει την δωρεάν εκπαίδευση άμεσα και στο ΕΕΠ-ΕΒΠ, με συναφή θεματολογία.
 •         Τη μοριοδότηση της αναπηρίας.
 •         Τη μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου, όπως ισχύει.
 •    Τη μοριοδότηση νοηματικής γλώσσας και Braille και την πρόταξη των κατόχων σε σχολεία κωφών και τυφλών.
 •   Όσον αφορά στον κλάδο των ψυχολόγων, να μην υπάρχει πρόταξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αλλά μοριοδότηση αυτών και διαβάθμιση της μοριοδότησης σύμφωνα με τη συνάφεια του μεταπτυχιακού. Να προτάσσεται μια ομάδα μεταπτυχιακών που είναι συναφή με το αντικείμενο (π.χ. Σχολική Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, κ.ά), χαμηλότερη μοριοδότηση να παίρνουν κάποια άλλα μεταπτυχιακά που δεν είναι απολύτως συναφή (π.χ. Κλινική ψυχολογία) και εκείνα που είναι πολύ διαφορετικού αντικειμένου (π.χ. Οργανωτική ψυχολογία) να μοριοδοτούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή.
 •         Όσον αφορά στον κλάδο των ΕΒΠ, να λαμβάνουν τη μέγιστη μοριοδότηση ανά μήνα προϋπηρεσίας οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, να έπονται αντίστοιχα οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Βρεφονηπιοκομίας και να λαμβάνουν μικρότερη μοριοδότηση οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ.
 •      Να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση διορισμού η εντοπιότητα, κοινωνικά κριτήρια όπως οι οικογενειακές συνθήκες (αριθμός τέκνων, μορφή οικογένειας, συνυπηρέτηση συζύγων) και η αναπηρία.

Τέλος, δηλώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εκφραστούν οι απόψεις όλων των περιφερειών στην κατανομή των οργανικών θέσεων σε μονάδες ΣΜΕΑΕ, ώστε να είναι δίκαιη και αναλογική η σύσταση των οργανικών θέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου