Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Υπεύθυνη Δήλωση αντι Βεβαίωση Προυπηρεσίας Αγαπητοι Συνάδελφοι
Κατόπιν επικοινωνίας μου με την ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, σας ενημερώνω ότι σχετικά με τις βεβαιώσεις προυπηρεσίας του παρόντος σχολικού έτους, θα πρέπει να προσκομίσουμε υπευθυνη δήλωση, η οποία επισυνάπτεται στην ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφουμε ότι εργαζόμαστε απο 'ημερομηνια πρόσληψης' εώς και 27/4 και ότι θα προσκομίσουμε βεβαίωση προυπηρεσίας όταν μας παραδοθεί.
Επισημαίνω ότι τα χαρτιά μας μπορούμε να τα καταθέσουμε οποιαδήποτε μέρα μεχρι την τελική ημερομηνια, αλλά αντι της βεβαίωσης προυπηρεσίας θα καταθέσουμε υπευθυνη δήλωση.
Η ΠΔΕ Ιονιων Νήσων αποφάσισε να ακολουθήσει την συγκεκριμένη πρακτική, όπως και κάποιες άλλες περιφέρειες (πχ ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) ώστε να είναι καθόλα νόμιμη, εφόσον δεν μπορούν να εκδοθούν βεβαιώσεις προυπηρεσίας στις οποιες αναγράφεται οτι εργαζόμαστε εως 27/4 ενώ δεν έχει παρέλθει αυτή η ημερομηνία (όπως δηλαδή είχε γίνει την περσινή χρονιά). Ανέφερα την ταλαιπωρία που βιώνουμε κάθε έτος με όλες τις αλλαγές καθώς και την επιπλέον ταλαιπωρία της προσκόμισης εγγράφων (βεβαίωση προυπηρεσίας) μετα τις 27/4. Απο την περιφέρεια με διαβεβαίωσαν οτι προσπαθούν να ακολουθούν τις νόμιμες διαδικασίες και ζήτησαν την κατανόησή μας ώς προς την έλλειψη προσωπικού που διαχειρίζεται τα θέματα των αναπληρωτών.


Για το ΔΣ
Μαρία Αγάθου


http://62.217.127.123/pde/index.php?option=com_content&view=article&id=2765:16-4-2018-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%89%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%87-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83-2017-2018&catid=19&Itemid=101

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου